ZŠ a MŠ Žihobce
ZŠ a MŠ Žihobce

Kritéria k příjímání dětí do MŠ

Více informací v celém článku.

§ 34 Sb. zák. č. 561/2004
1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 3 do 7 let/dle ukončení RD matky/.
   
2. Ředitelka ZŠ a MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí předškolního věku k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní na webových stránkách, v MŠ na nástěnce.
Zřizovatel školy může povolit výjimku do 4 dětí z počtu stanoveného provádějícím právním předpisem/ tedy na 28 dětí/

3. Ředitelka ZŠ a MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

4. K předškolnímu vzdělávávní  se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před  zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné MŠ.

5. Dále se budou přednostně přijímat děti s trvalým bydlištěm  v obci, či spádových obcí, a to do výše  povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

6. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou dodržovány podmínky pro přijetí dítěte do předškolního vzdělávání.
Všechny děti jsou přijímány na základě vyjádření pediatra a potvrzení o řádném očkování.
Počínaje dnem 1.9.2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které před datem 1.9.2017 dosáhlo pěti let a více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku.

7. O přijetí dítěte se zdravotním postižením / Vzdělávání dětí se vzdělávacími potřebami, vzdělávání dětí nadaných/rozhodne ředitelka ZŠ a MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení / PPP, dětský pediatr,.../. Školské poradenství přidělí opatření 2. - 5. stupně. Opatření 1. stupně je plně v kompetenci MŠ. /Plán pedagogické podpory, úprava metod a forem práce/

8. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku /podle počtu zapsaných dětí/.

§35 Sb. zák. č. 561/2004

1. Ředitelka ZŠ a MŠ může po předchozím upozornění písemně oznámit zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz

c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s řed. školy jiný termín úhrady

2. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti o podmínkách provozu MŠ, organizaci předškolního vzdělávání, zajištění  bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, jejich stravování a další speciální péči o děti.

Datum vložení: 31. 7. 2020 12:17
Datum poslední aktualizace: 18. 8. 2020 18:58
Autor:

Mateřská škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuální počasí

Počasí dnes:

22. 4. 2021

oblacnosdestem

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky, od 500m srážky sněhové. Denní teploty 8 až 12°C. Noční teploty 4 až 0°C.

ovoce a zelenina do škol

mléko do škol