ZŠ a MŠ Žihobce
ZŠ a MŠ Žihobce

Mateřská škola

                                                                                           Charakteristika školy.

 

                .                      .

   Název školy: ZŠ a MŠ Žihobce, okres Klatovy, příspěvková organizace

   Adresa školy: Žihobce 20, 34201 Sušice

   Ředitelka školy: Mgr. Jindřiška Švajcrová

   Zřizovatel: Obec Žihobce, starosta obce Ing. Pavel Chalupka

          Umístění školy v obci: V klidové části obce, na kraji rozlehlého zámeckého parku.

          Druh provozu školy: Celodenní. 

          Kapacita školy: Jednotřídní s kapacitou 28 dětí. 

          Počet tříd: 

          Počet pracovníků: 2 učitelky, 1 uklízečka, 1 kuchařka

                                           Vedoucí učitelka: Eva Čapková
                                           Učitelka: Iveta Kroupová

                                           Logopedická asistentka: Eva Čapková
                                           Uklízečka: Pavla Sopóciová

Venkovní areál školy: Okolí budovy MŠ tvoří rozlehlý park s velkým množstvím vzrostlých stromů a okrasné zeleně. Součástí školy je dětské hřiště s travnatou plochou. Hřiště je vybaveno průlezkami, pískovištěm, houpačkou, skluzavkou. Hrací prvky jsou průběžně obnovovány. 

                  .     .

Mateřská škola je umístěna v prvním patře budovy OÚ Žihobce. Je obklopena krásným prostředím zámeckého parku. Mateřská škola má k dispozici dostatečně velké prostory, jsou zde dvě třídy, první slouží jako herna a pracovní místnost s novým nábytkem, druhá třída slouží jako ložnice a prostor pro tělovýchovné činnosti. Ve spolupráci se ZŠ využíváme tělocvičnu ZŠ. Nábytek i ostatní vybavení je přizpůsobeno dětským požadavkům. Vybavení hračkami, didaktickými pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku. Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samostatně brát a dávají dětem široký prostor ke hrám a činnostem. Herní prostor je pokryt kobercem. K příjemnému prostředí MŠ přispíváme výzdobou interiéru dětskými výtvory a fotografiemi z různých akcí MŠ, které jsou průběžně obměňovány podle ročních období a daných příležitostí. Dětské hřiště svým vybavením umožňuje rozmanité pohybové, sportovní a hrací aktivity. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. 

Životospráva.

Dětem je nabízena plnohodnotná a vyvážená strava. O přípravu jídla se stará jídelna ZŠ, kam s dětmi docházíme na oběd. Svačiny jsou donášeny provozními pracovnicemi. Děti mají ve třídě v průběhu celého dne stále k dispozici dostatek tekutin. Skladba jídelníčku respektuje tzv. spotřební koš, tj. vyváženou stravu pro děti předškolního věku s prvky zásad zdravé výživy. Děti do jídla násilně nenutíme, ale vedeme je k ochutnávání pro ně méně známých pokrmů. Respektujeme jejich individuální potřeby. Při stolování vedeme děti k samostatnosti a používání celého příboru. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány doporučené intervaly. 

Denní režim umožňuje pružné střídání různorodých činností, dostatek spontánní hry, pobytu venku i času na odpočinek. Pobyt venku respektuje doporučenou délku. Je zajištěn pravidelný rytmus a řád, který umožňuje reagovat na neplánované události v MŠ i na potřeby rodičů.

Je respektována individuální potřeba aktivity a spánku. Odpočinek je ze zdravotního a psychohygienického vývoje pro děti velmi důležitý. Doporučujeme odpolední odpočinek dětí s poslechem čtené pohádky. Děti odpočívají na lehátku, nejsou nuceny ke spánku, pokud tuto potřebu nemají, ale zároveň svým chováním neruší ostatní spící děti.

WC a umývárnu děti navštěvují samostatně bez žádání, jak potřebují.  Třídy jsou pravidelně větrány. Dbáme na dodržování hygieny.

Každým rokem jezdí děti na výlet, v průběhu roku jsou zařazovány dle možností delší turistické vycházky s určitým motivačním cílem. Dle uvážení rodičů absolvují děti předplaveckou výchovu společně se ZŠ.

 

Psychosociální podmínky.

MŠ a všichni zaměstnanci vytváří společně příjemné prostředí jistoty a spokojenosti dětí, které zabezpečuje jejich přirozené potřeby, rozvíjí zdravý psychický a tělesný vývoj, uspokojuje individuální potřeby dětí.

Snažíme se, aby děti byly v MŠ spokojené, umožňujeme individuální adaptaci nových dětí na prostředí MŠ ve spolupráci s rodinou, postupné začlenění do kolektivu s přítomností rodiče.

Všechny děti mají rovnocenné postavení, nedovolujeme žádné projevy podceňování či zesměšňování. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby vznikal kolektiv dobrých kamarádů. Nenásilně ovlivňujeme chování dětí k sobě navzájem, prosociálním směrem, jehož součástí je prevence šikany. Podporujeme kamarádství, ohleduplnost, zdvořilost a toleranci.  

Je respektována osobní svoboda a volnost dětí, která je v souladu s respektováním pravidel soužití ve třídě. Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážena potřebným řádem. Převažuje pozitivní hodnocení, pochvala, podporujeme pracovitost, samostatnost, nebojácnost a zdravé sebevědomí dětí.

Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě dětí a jejich potřebám. Nabízíme dětem činnosti dle jejich zájmu a vyspělosti. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, učitelka děti včas upozorňuje, že bude třeba hru ukončit, např. na smluvený pokyn či signál. Děti dostávají jasné a srozumitelné pokyny. Děti bez obav sdělují, že něco chtějí nebo potřebují. Je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Děti se účastní kooperativních, skupinových a frontálních činností, zařazujeme prvky prožitkového a situačního učení. Děti nejsou neúměrně zatěžovány či neurotizovány spěchem a chvatem. Vedeme děti k sebehodnocení formou otevřených otázek. Snažíme se formou efektivní komunikace vést děti k samostatnému rozhodování a nést důsledky svého rozhodnutí.

Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých akcí a jsou pravidelně informováni prostřednictvím učitelek ve třídě, nástěnek a webových stránek školy. 

 

 


 

Mateřská škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25
6
26
6
27
6
28
6
29
6
30
6
1
5
2
5
3
5
4
8
5
8
6
8
7
8
8
8
9
9
10
9
11
9
12
9
13
9
14
9
15
9
16
9
17
9
18
9
19
9
20
9
21
9
22
9
23
9
24
9
25
9
26
9
27
9
28
9
29
9
30
9
31
9
1
9
2
9
3
9
4
9
5
9

Aktuální počasí

dnes, pondělí 16. 5. 2022
déšť 24 °C 10 °C
úterý 17. 5. slabý déšť 20/13 °C
středa 18. 5. slabý déšť 20/11 °C
čtvrtek 19. 5. skoro jasno 23/7 °C

ovoce a zelenina do škol

mléko do škol