ZŠ a MŠ Žihobce
ZŠ a MŠ Žihobce

Mateřská škola

                                                                                           Charakteristika školy

 

                .         .            

 

Obecná charakteristika školy.

Umístění školy v obci: V klidové části obce Žihobce, ideálně situovaná na kraji rozlehlého zámeckého parku.

Druh provozu školy: Celodenní. 

Kapacita školy: Jednotřídní s kapacitou 28 dětí. 

Počet tříd: 

Počet pracovníků: 2 učitelky, 1 uklízečka, 1 kuchařka, 1 logopedická asistentka.

Venkovní areál školy: Okolí budovy MŠ tvoří rozlehlý park s velkým množstvím vzrostlých stromů a okrasné zeleně. Součástí školy je dětské hřiště s travnatou plochou. Hřiště je vybaveno průlezkami, pískovištěm, houpačkou, skluzavkou. Hrací prvky jsou průběžně obnovovány. 

Co dětem nabízíme:

  • Klidové prostředí vesnice a rozlehlý zámecký park s velkým množstvím zeleně, který skýtá nebývalé možnosti spojené s prohlubováním environmentální výchovy.
  • Prostředí rodinného typu, plné pohody, vlídného zacházení, kam se budou rády pravidelně vracet za svými kamarády.
  • Kvalitní přípravu dětí do dalšího vzdělávacího procesu, tj. povinná školní docházka, s plynulým přechodem do ZŠ, díky vzájemné provázanosti a spolupráci.
  • Individuální přístup a respektování každé osobnosti dítěte, přizpůsobivý adaptační proces pro nové děti.
  • Otevřenou spolupráci s rodiči i s veřejností, prezentaci školy na veřejnosti, tradiční akce pro rodiče.
  • Logopedickou prevenci.
  • Kroužek anglického jazyka ve spolupráci se ZŠ.
  • Pestrou a hodnotnou stravu podle zásad zdravé výživy, pitný režim.
  • Plavecký výcvik ve spolupráci se ZŠ, výlety, turistické vycházky.
  • Velké množství kulturních aktivit, divadelní a hudební vystoupení, kina, besedy, exkurze, výstavy.

 

..

MŠ je umístěna v prvním patře budovy OÚ Žihobce. Je obklopena krásným prostředím zámeckého parku a těsně sousedí s historickou budovou žihobeckého zámku, ve kterém sídlí ZŠ, je umístěna naše školní jídelna, infocentrum a muzeum, se kterým úzce spolupracujeme. MŠ má k dispozici dostatečně velké prostory, jsou zde dvě třídy, první slouží jako herna, je rozdělena do částí, které stimulují ke hře a slouží k rozličným pracovním aktivitám. Tyto pracovní koutky, umožňují hru a tvůrčí práci jak jednotlivcům, tak skupině dětí.  Druhá třída slouží jako ložnice a prostor pro tělovýchovné činnosti. Ve spolupráci se ZŠ také využíváme tělocvičnu ZŠ. K herně patří přidružené malé místnosti, jako je šatna, umývárna se sociálním zařízením a kuchyňka, sloužící k výdeji potravin. Nábytek i ostatní vybavení tříd je přizpůsobeno dětským požadavkům. Vybavení hračkami, didaktickými pomůckami, náčiním, materiály a doplňky, které děti využívají odpovídá počtu dětí i jejich věkovému složení. Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samostatně půjčit a dávají dětem široký prostor ke hrám a rozličným činnostem. Herní prostor je pokryt kobercem. K příjemnému prostředí MŠ přispíváme výzdobou interiéru dětskými výtvory a fotografiemi z různých činností a akcí MŠ, které jsou průběžně obměňovány podle ročních období a daných příležitostí. Dětské hřiště svým vybavením umožňuje rozmanité pohybové, sportovní a hrací aktivity. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.            

Životospráva.

V  MŠ je dětem nabízena plnohodnotná a vyvážená strava. O přípravu jídla se stará jídelna ZŠ, kam s dětmi docházíme na oběd. Svačiny jsou donášeny provozními pracovnicemi. Děti mají ve třídě v průběhu celého dne stále k dispozici dostatek tekutin, které mají v nádobě, ze které si mohou sami napouštět nápoj. Skladba jídelníčku respektuje tzv. spotřební koš, tj. vyváženou stravu pro děti předškolního věku s prvky zásad zdravé výživy. Děti do jídla násilně nenutíme, ale vedeme je k ochutnávání pro ně méně známých pokrmů. Respektujeme jejich individuální potřeby. Děti jsou vedeny k samostatnosti při stolování. Starší děti se sami obsluhují, po svačině i obědě si odnáší nádobí na místo k tomu určené, vedeme je k používání celého příboru. Malým dětem se podle potřeby pomáhá. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány doporučené intervaly. 

Denní režim  MŠ umožňuje pružné střídání různorodých činností, dostatek spontánní hry, pobytu venku i času na odpočinek. Pobyt venku respektuje doporučenou délku. Je zajištěn pravidelný rytmus a řád, který však umožňuje reagovat na neplánované události v MŠ i na potřeby rodičů.

Respektujeme individuální potřebu aktivity a spánku. Odpočinek je ze zdravotního a psychohygienického vývoje pro děti velmi důležitý. Preferujeme odpolední odpočinek dětí s poslechem čtené pohádky. Děti odpočívají na lehátku, nejsou nuceny ke spánku, pokud tuto potřebu nemají, mohou využít klidovou část třídy, ale zároveň svým chováním nerušit ostatní spící děti.

WC a umývárnu děti navštěvují samostatně bez žádání, jak ony potřebují.  Třídy jsou pravidelně větrány. Dbáme důsledně na dodržování hygieny.

Každým rokem jezdí děti na výlet, v průběhu roku jsou zařazovány dle možností delší turistické vycházky s určitým motivačním cílem. Dle uvážení rodičů absolvují děti plavecký výcvik společně se ZŠ.

Psychosociální podmínky.

Společně se všemi zaměstnanci  MŠ se snažíme vytvářet příjemné prostředí jistoty a spokojenosti dětí, které zabezpečuje jejich přirozené potřeby, rozvíjí zdravý, psychický a tělesný vývoj, uspokojuje jejich individuální potřeby.

Snažíme se, aby děti byly v MŠ spokojené, umožňujeme individuální adaptaci nových dětí na prostředí MŠ ve spolupráci s rodinou, postupné začlenění do kolektivu s přítomností rodiče.

Všechny děti mají rovnocenné postavení, nedovolujeme žádné projevy podceňování či zesměšňování. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby vznikal kolektiv dobrých kamarádů. Nenásilně ovlivňujeme chování dětí k sobě navzájem, prosociálním směrem, jehož součástí je prevence šikany. Podporujeme kamarádství, ohleduplnost, zdvořilost a toleranci.  

Je respektována osobní svoboda a volnost dětí, která je v souladu s respektováním pravidel soužití ve třídě. Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážena potřebným řádem. Převažuje pozitivní hodnocení, pochvala, podporujeme pracovitost, samostatnost, nebojácnost a zdravé sebevědomí dětí.

Vzdělávací nabídka odpovídá věkové mentalitě dětí a jejich potřebám. Nabízíme dětem činnosti dle jejich zájmu a vyspělosti. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, učitelka děti včas upozorňuje, že bude třeba hru ukončit, např. na smluvený pokyn či signál. Děti dostávají jasné a srozumitelné pokyny. Děti bez obav sdělují, že něco chtějí nebo potřebují. Je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Děti se účastní kooperativních, skupinových a frontálních činností, zařazujeme prvky prožitkového a situačního učení. Děti nejsou neúměrně zatěžovány či neurotizovány spěchem a chvatem. Vedeme děti k sebehodnocení formou otevřených otázek. Snažíme se formou efektivní komunikace vést děti k samostatnému rozhodování a nést důsledky svého rozhodnutí.

Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých akcí a jsou pravidelně informováni prostřednictvím učitelek ve třídě, nástěnek a webových stránek školy. 

 

 


 

Mateřská škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuální počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
polojasno 27 °C 15 °C
středa 19. 6. zataženo 29/16 °C
čtvrtek 20. 6. slabý déšť 29/17 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 23/14 °C

ovoce a zelenina do škol

mléko do škol