ZŠ a MŠ Žihobce
ZŠ a MŠ Žihobce

Zájmové kroužky.

 

.

    „Hrajeme si se slovíčky aneb logopedie hrou.“

 

Charakteristika zájmového kroužku :

Dosažení správné výslovnosti před vstupem do ZŠ a rozvoj komunikačních schopností ve všech              rovinách jazyka.

Cílová skupina : 4 - 6 leté děti

Vzdělávací cíle :

 • Náprava a správná artikulace hlásek a jejich postupné zařazení do slov, vět a říkanek, až k automatickému používání v běžné řeči.
 • Upevnění samotného mluvního projevu.
 • Rozvoj slovní zásoby u dětí.

Organizace zájmového kroužku :

Nápravu provádí logopedické asistentky 1x týdně, formou skupinové a individuální logopedie.

Následně dle pokynů rodiče.

Metody a formy práce :

 • Diagnostika vyjadřování a artikulace u dětí.
 • Určení způsobu nápravy hlásky a její posloupnosti se zřetelem na individualitu dítěte.
 • Motivovaná dechová cvičení (nádech, výdech, dechová výdrž…)
 • Motivovaná artikulační cvičení a napodobování zvuků.
 •  Gymnastika mluvidel dle nápodoby ( pohyblivost jazyka, rtů, tváří, nápodoba  pohybu mluvidel)
 • Hry na procvičování smyslového vnímání.
 • Fonematický sluch ( určování hlásek, rytmizace slov, říkanek…)
 • Využití logopedického zrcátka, specifických pomůcek, obrazového materiálu, pracovních listů s hravou grafomotorikou, cvičebních textů, zavedení pracovních sešitů pro spolupráci s rodiči.

Očekávané výstupy :

 • Postupná náprava a fixace hlásek a jejich správné používání v aktivní řeči.
 • Ovládat dechové tempo a intonaci v řeči.
 • Rozvoj souvislého vyjadřování, vyjadřování svých prožitků, pocitů, přání a uplatnění řeči v sociálním kontaktu.
 • Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného.

 

             Kroužek anglického jazyka: "Little Elves"

 

                                                              .

 

                                  Charakteristika zájmového kroužku:

 • První kontakt dětí s anglickým jazykem zábavnou a hravou formou s využitím obrázků, písní, hudby a pohybových aktivit.
 • Příprava na výuku jazyka v ZŠ.

Cílová skupina: 5 – 6 leté děti

Vzdělávací cíle:

 • Úvod do studia cizího jazyka a další motivace k jeho učení.
 • Seznámení dětí se základní slovní zásobou, výslovností, jednoduchými větami a pokyny.
 • Zařazení anglického jazyka do běžného života v MŠ, rozvoj výslovnosti a citu pro anglický jazyk.

Vzdělávací nabídka:

 • Nácvik slovíček s využitím obrazového materiálu, poslechu písniček, mluveného slova a pracovních listů.
 • Rozvoj výslovnosti a intonace pomocí písniček, říkadel, básniček, dramatizace – využití vrozené schopnosti dětí nápodoby mluveného slova, dramatizace her, vyjadřování vlastních pocitů či postav z příběhů a pohádek.
 • Seznámení s tradičními svátky.

Očekávané výstupy:

 • Praktické osvojení si základní slovní zásoby.
 • Rozvoj paměťových operací, logického a individuálního myšlení dítěte.
 • Osvojení si zvukové stránky jazyka.
 • Porozumět jednoduchým pokynům v anglickém jazyce, zapojení do běžné komunikace v anglickém jazyce.
 • Schopnost jednoduchého tvoření vět, schopnost naslouchat učiteli i ostatním dětem a tím rozvíjet vzájemnou interakci v kolektivu.

Pedagogický záměr:

 • Nabídnout a realizovat nadstandardní formy vzdělávání v MŠ.

Organizace zájmového kroužku:

 • Výuku provádí učitel angličtiny v ZŠ.

Okruhy a témata vzdělávání:

 • Pozdravy, oslovení, prosba, omluva.
 • Vánoce, Nový rok, Velikonoce.
 • Jednoduché pokyny, jednoduché hry: If you are happy, Simon says, Finf some.
 • Jednoduché písničky: Hello!, Goodbye!, Snowman …
 • Rodina, domov, zvířátka, barvy, počítání, hračky, počasí, tělo.

 


 

Mateřská škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Aktuální počasí

dnes, sobota 23. 9. 2023
slabý déšť 17 °C 9 °C
neděle 24. 9. skoro jasno 17/8 °C
pondělí 25. 9. jasno 21/8 °C
úterý 26. 9. jasno 23/12 °C

ovoce a zelenina do škol

mléko do škol