ZŠ a MŠ Žihobce
ZŠ a MŠ Žihobce

Zápis do MŠ

 

Organizace vzdělávání.

Naše třída V MŠ je heterogenní pro děti ve věku od 3 do 6 let.

Povinná předškolní docházka.

Počínaje dnem 1.9.2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku a doposud ještě nezahájilo povinnou školní docházku.

  • Povinné předškolní vzdělávání od školního roku 2017/2018 má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.
  • Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu denně od 8.00 do 12.00 hodin.
  • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin.
  • Vzniká povinnost omlouvání dětí z předškolního vzdělávání a to tak, že nepřítomnost nahlásí zákonný zástupce např. telefonicky, písemně, osobně a poté je zaznamenána do omluvného listu každého dítěte.

 

 Kritéria k přijímání dětí do MŠ.

 

Zápis dětí do MŠ vyhlašuje škola 1x ročně vždy v první polovině května. Po provedeném zápisu je ředitelkou školy ve správním řízení vydáno rozhodnutí o zařazení dětí do MŠ. Při zápisu si rodiče se svými dětmi mohou prohlédnout všechny prostory MŠ, a tak se seznámit s prostředím školy.

 

Do naší MŠ jsou děti přijímány podle kritérií, stanovených ve spolupráci s obcí.

§ 34 Sb.z.č.561 / 2OO4.

1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 3 do 6 let, dle ukončení RD matky.

2. Ředitelka ZŠ a MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a čas pro podání žádosti o přijetí dětí předškolního věku k předškolního vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní vše na webových stránkách a v MŠ jsou informace přístupné na nástěnce.

3. Ředitelka ZŠ a MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte v MŠ, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

4. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti předškolního věku, které zahájí v následujícím roce povinnou školní docházku.

Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné MŠ.

Dále se budou přednostně přijímat děti s trvalým bydlištěm v obci, či spádového místa a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

5. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou dodržovány podmínky pro přijetí dítěte do předškolního vzdělávání. Všechny děti jsou přijímány na základě vyjádření pediatra a s potvrzením o řádném očkování.

6. O přijetí dítěte se zdravotním postižením tzn. vzdělávání dětí se vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí nadaných, rozhodne ředitelka ZŠ a MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení / PPP, dětský pediatr…/. Školské poradenské zařízení přidělí opatření 2. – 5. stupně. Opatření 1.stupně je plně v kompetenci MŠ.

7. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, podle počtu zapsaných dětí. V případě naplnění kapacity MŠ může zřizovatel udělit výjimku až do počtu 4 dětí stanoveného provádějícím právním předpisem, tedy až na 28 dětí.

§35 Sb.z.č.561 / 2OO4

1. Ředitelka ZŠ a MŠ může také po předchozím upozornění písemně oznámit zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

a/ se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

b/ zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz

c/ ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

d/ zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ, nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelkou školy jiný termín úhrady.

2. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti o podmínkách provozu MŠ, organizaci předškolnímu vzdělávání, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, jejich stravování a další speciální péči o děti.

 

Mateřská škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26
6
27
6
28
6
29
6
30
6
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Aktuální počasí

dnes, sobota 1. 10. 2022
déšť 13 °C 6 °C
neděle 2. 10. slabý déšť 12/9 °C
pondělí 3. 10. skoro jasno 14/6 °C
úterý 4. 10. zataženo 16/6 °C

ovoce a zelenina do škol

mléko do škol