ZŠ a MŠ Žihobce
ZŠ a MŠ Žihobce

Zápis do MŠ

                                                                    Organizace vzdělávání.

Třída V MŠ je většinou heterogenní pro děti ve věku od 3 do 6 let.

Počínaje dnem 1.9.2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku a doposud ještě nezahájilo povinnou školní docházku.

Povinné předškolní vzdělávání od školního roku 2017/2018 má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu denně od 8.00 do 12.00 hodin. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin.

Vzniká povinnost omlouvání dětí z předškolního vzdělávání a to tak, že nepřítomnost nahlásí zákonný zástupce např. telefonicky, písemně, osobně a poté je zaznamenána do omluvného listu každého dítěte.

Do MŠ jsou děti přijímány podle kritérií, stanovených ve spolupráci s obcí.

                                    Kritéria k přijímání dětí do MŠ.

§ 34 Sb.z.č.561 / 2OO4

1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 3 do 6 let, dle ukončení RD matky.

2. Ředitelka ZŠ a MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a čas pro podání žádosti o přijetí dětí předškolního věku k předškolního vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní vše na webových stránkách a v MŠ jsou informace přístupné na nástěnce.

3. Ředitelka ZŠ a MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte v MŠ, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

4. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti předškolního věku, které zahájí v následujícím roce povinnou školní docházku.

Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné MŠ.

Dále se budou přednostně přijímat děti s trvalým bydlištěm v obci, či spádové obce a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

5. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou dodržovány podmínky pro přijetí dítěte do předškolního vzdělávání. Všechny děti jsou přijímány na základě vyjádření pediatra a s potvrzením o řádném očkování.

6. O přijetí dítěte se zdravotním postižením tzn. vzdělávání dětí se vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí nadaných, rozhodne ředitelka ZŠ a MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení / PPP, dětský pediatr…/. Školské poradenské zařízení přidělí opatření 2. – 5. stupně. Opatření 1.stupně je plně v kompetenci MŠ.

7. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, podle počtu zapsaných dětí. V případě naplnění kapacity MŠ může zřizovatel udělit výjimku až do počtu 4 dětí stanoveného provádějícím právním předpisem, tedy až na 28 dětí.

§35 Sb.z.č.561 / 2OO4

1. Ředitelka ZŠ a MŠ může také po předchozím upozornění písemně oznámit zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

a/ se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

b/ zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz

c/ ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

d/ zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ, nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelkou školy jiný termín úhrady.

2. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti o podmínkách provozu MŠ, organizaci předškolnímu vzdělávání, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, jejich stravování a další speciální péči o děti.

Mateřská škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25
6
26
6
27
6
28
6
29
6
30
6
1
5
2
5
3
5
4
8
5
8
6
8
7
8
8
8
9
9
10
9
11
9
12
9
13
9
14
9
15
9
16
9
17
9
18
9
19
9
20
9
21
9
22
9
23
9
24
9
25
9
26
9
27
9
28
9
29
9
30
9
31
9
1
9
2
9
3
9
4
9
5
9

Aktuální počasí

dnes, pondělí 16. 5. 2022
déšť 24 °C 10 °C
úterý 17. 5. slabý déšť 20/13 °C
středa 18. 5. slabý déšť 20/11 °C
čtvrtek 19. 5. skoro jasno 23/7 °C

ovoce a zelenina do škol

mléko do škol