ZŠ a MŠ Žihobce
ZŠ a MŠ Žihobce

Zápis do MŠ

 

Organizace vzdělávání.

Naše třída V MŠ je heterogenní pro děti ve věku od 3 do 6 let.

Povinná předškolní docházka.

Počínaje dnem 1.9.2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku a doposud ještě nezahájilo povinnou školní docházku.

  • Povinné předškolní vzdělávání od školního roku 2017/2018 má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.
  • Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu denně od 8.00 do 12.00 hodin.
  • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin.
  • Vzniká povinnost omlouvání dětí z předškolního vzdělávání a to tak, že nepřítomnost nahlásí zákonný zástupce např. telefonicky, písemně, osobně a poté je zaznamenána do omluvného listu každého dítěte.

 

 Kritéria k přijímání dětí do MŠ.

 

Zápis dětí do MŠ vyhlašuje škola 1x ročně vždy v první polovině května. Po provedeném zápisu je ředitelkou školy ve správním řízení vydáno rozhodnutí o zařazení dětí do MŠ. Při zápisu si rodiče se svými dětmi mohou prohlédnout všechny prostory MŠ, a tak se seznámit s prostředím školy.

 

Do naší MŠ jsou děti přijímány podle kritérií, stanovených ve spolupráci s obcí.

§ 34 Sb.z.č.561 / 2OO4.

1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 3 do 6 let, dle ukončení RD matky.

2. Ředitelka ZŠ a MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a čas pro podání žádosti o přijetí dětí předškolního věku k předškolního vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní vše na webových stránkách a v MŠ jsou informace přístupné na nástěnce.

3. Ředitelka ZŠ a MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte v MŠ, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

4. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti předškolního věku, které zahájí v následujícím roce povinnou školní docházku.

Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné MŠ.

Dále se budou přednostně přijímat děti s trvalým bydlištěm v obci, či spádového místa a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

5. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou dodržovány podmínky pro přijetí dítěte do předškolního vzdělávání. Všechny děti jsou přijímány na základě vyjádření pediatra a s potvrzením o řádném očkování.

6. O přijetí dítěte se zdravotním postižením tzn. vzdělávání dětí se vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí nadaných, rozhodne ředitelka ZŠ a MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení / PPP, dětský pediatr…/. Školské poradenské zařízení přidělí opatření 2. – 5. stupně. Opatření 1.stupně je plně v kompetenci MŠ.

7. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, podle počtu zapsaných dětí. V případě naplnění kapacity MŠ může zřizovatel udělit výjimku až do počtu 4 dětí stanoveného provádějícím právním předpisem, tedy až na 28 dětí.

§35 Sb.z.č.561 / 2OO4

1. Ředitelka ZŠ a MŠ může také po předchozím upozornění písemně oznámit zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

a/ se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

b/ zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz

c/ ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

d/ zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ, nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelkou školy jiný termín úhrady.

2. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti o podmínkách provozu MŠ, organizaci předškolnímu vzdělávání, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, jejich stravování a další speciální péči o děti.

 

Mateřská škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3
5
4
5
5
5
6
5
7
5
8
5
9
5
10
5
11
5
12
5
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
5
22
5
23
5
24
5
25
5
26
8
27
8
28
8
29
8
30
8
31
8
1
5
2
5
3
5
4
5

Aktuální počasí

dnes, neděle 28. 5. 2023
jasno 19 °C 8 °C
pondělí 29. 5. jasno 20/8 °C
úterý 30. 5. zataženo 20/8 °C
středa 31. 5. jasno 18/8 °C

ovoce a zelenina do škol

mléko do škol