ZŠ a MŠ Žihobce
ZŠ a MŠ Žihobce

Učební plán

Vyučuje se podle školního vzdělávacího programu:" Škola základ života - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání".

Předmět     Ročník    
  1. 2. 3. 4. 5.
Český jazyk 9 10 8 8 7
Anglický jazyk     3 3 3
           
Matematika 4 5 5 5 5
Prvouka 2 2 3    
Přírodověda       2 2
Vlastivěda       1 2
Hudební výchova 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 2
Informatika       1 1
Celková týdenní dotace 20 22 24 26 26
 

Rozvrhy jednotlivých ročníků

2021-2022/ 1.ročník   1. 2.   3. 4.        
  příchod: 7.10 - 7.30 7.45 - 8.30 8.40 - 9.25 svačina 9.40 - 10.25 10.35 - 11.20 oběd      
PO   ČT/PS ČTPS   PRV TV        
ÚT   ČT/PS M   ČT/PS VV        
ST   ČT/PS M   HV TV        
ČT   ČT/PS M   ČT/PS PRV        
  ČT/PS M   ČT/PS        
 
2021-2022/ 2.ročník   1.  2.    3.  4.  5    
  příchod: 7.10 - 7.30 7.45 - 8.30 8.40 - 9.25 svačina 9.40 - 10.25 10.35 - 11.20 11.30 - 12.15 oběd  
PO   ČJ M   PRV TV ČT    
ÚT   ČJ    ČT/PS VV      
ST   ČJ   HV TV      
ČT   ČJ    ČT/PS PRV ČT    
  ČJ/SL M   ČT/PS      
 
2021-2022/ 3.ročník   1. 2.   3. 4. 5.    
  příchod: 7.10 - 7.30 7.45 - 8.30 8.40 - 9.25 svačina 9.40 - 10.25 10.35 - 11.20 11.30 - 12.15 oběd  
PO   ČJ M   PRV TV    
ÚT   ČJ M   ČT HV PRV    
ST   ČJ M   AJ PRV      
ČT   ČJ M   AJ  ČT/PS TV    
  ČJ /SL M   AJ ČT VV    
 
2021-2022/ 4.ročník   1. 2.   3. 4. 5.   6.  
  příchod: 7.10 - 7.30 7.45 - 8.30 8.40 - 9.25 svačina 9.40 - 10.25 10.35 - 11.20 11.30 - 12.15 oběd 13.05 - 13.50   
PO   ČJ M   AJ TV      
ÚT    ČJ M   HV VV   PC  
ST   ČJ M   AJ ČT      
ČT   ČJ M   VL ČT/PS TV      
PÁ    ČJ/SL M   AJ ČT VV      
 
2021-2022/ 5.ročník   1. 2.   3. 4. 5.   6.  
  příchod: 7.10 - 7.30 7.45 - 8.30 8.40 - 9.25 svačina 9.40 - 10.25 10.35 - 11.20 11.30 - 12.15 oběd 13.05 - 13.50  
PO   ČJ M   AJ TV      
ÚT   ČJ M   HV VV   PC  
ST   ČJ M   AJ ČT      
ČT   ČJ M   VL ČT/PS TV      
  ČJ/SL M   AJ VL VV